Sentencje nagrobne

1. Ave Maria


2. Jezu, ufam Tobie

 

3. Spoczywaj w pokoju

 

4. Pamięć nie umiera

 

5. Na zawsze w naszych sercach

 

6. Niech spoczywa w pokoju

 

7. Bóg jest miłością

 

8. Na zawsze z Panem

 

9. Śpij Aniołku

 

10. Bóg tak chciał

 

11. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą...

 

12. Żyjecie w naszych sercach

 

13. Prosi (proszą) o modlitwę

 

14. Twoja wola stała się Panie

 

15. ...Boże, tak żal...

 

16. Oczekuje na zmartwychwstanie

 

17. Niech spoczywa (spoczywają) z Bogiem

 

18. To nie był czas, to nie była pora

 

19. Pokój jego duszy

 

20. Bóg sam wybrał czas

 

21. Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.

 

22. Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

 

23. Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.

 

24. Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy.

 

25. Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.

 

26. Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.

 

27. Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś,lecz dziękuję za to, że nam go dałeś.

 

28. Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.

 

29. Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.

 

30. Odszedłeś (odeszłaś), ale żyjesz w naszej pamięci

 

31. Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.

 

32. Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają.

 

33. Pamięć pozostała

 

34. Pamięć jest droższa od słó35.w

 

35. ... pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali...

 

36. Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.

 

37. Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.

 

39. Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.

 

40. Przyjmij mnie Panie

 

41. Na zawsze w naszej (w mej) pamięci

 

42. Nigdy nie zapomnimy Ciebie

 

43. NON OMNIS MORIAR

 

44. Umarłeś po to, aby żyć.

 

45. Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć

 

46. Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze komuś najbliższemu

 

47. Proszą o Zdrowaś Mario

 

48. Bądź wola Twoja, Panie

 

49. W krzyżu zbawienie

 

50. Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym.

 

51. Śmierć to samotność i wolność ostatnia

 

52. MEMORABILIS (Godny pamięci) zamiast Ś.P.

 

53. Tu spoczywa...

 

54. Miejsce spoczynku...

 

55. Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

 

56. Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.

 

57. Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.

 

58. Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.

 

59. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

 

60. Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.

 

61. Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

 

62. Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

 

63. Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga    głos serdeczny "Pokój Ci wieczny".

 

64. "Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie...” Karol Irzykowski

 

65. „Wszystko co miałam w tym grobie się mieści, Śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści.”

 

66. Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.

 

67. Nie tracimy tych, których kochamy, bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy.

 

68. „Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki.”

 

69. „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” Ewangelia wg. Św. Jana

 

70. „Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie.”

 

71. „Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was na ziemi.”

 

72. „Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem ... wróci.”

 

73. „Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce, przestało bić kochane serce.”

 

74. „W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.”

 

75. „Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.”

 

76. „Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”

 

77. "Grochowski leży w grobie pod tym nagrobnym kamieniem

 I kapłan i poeta, Stanisław imieniem.

 Jako ten grób pokrywa próżne ducha kości

 Tak miłosierdziem pokryj, Boże, jego złości"

 

 78. "Ciebie wzięła, mężu drogi, w swe objęcia ziemia

 Ja została z sierotami wśród łez i westchnienia.

 Ni pomocy, ani rady -- cały świat mi cudzy!

 kiedyż, kiedyż Bóg wszechmocny ze snu cię obudzi? "

 

79. "Przechodniu! stań na chwilę, czcij te ostatki,

 Tu płaczą: mąż cnej żony, dzieci dobrej matki.

 Co mieli najdroższego w tym grobie się mieści,

 Śmierć im wszystko zabrała -- nie wzięła boleści".

 

80. "Groby wy nasze, ojczyste groby?

 Wy życia pełne mogiły

 Wy nie ołtarzem próżnej żałoby,

 Lecz twierdzą siły".

 

 81. Spoczywajcie w pokoju

 

 82. Bóg jest miłością

 

 83. Na zawsze z Panem

 

 84. Oczekują na zmartwychwstanie

 

 85. Ave Maria

 

 86. Jezu, ufam Tobie

 

 87. Bóg tak chciał

 

 88. „Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.” Psalm 28:7

 

 89. Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.

 

 90. Bóg sam wybrał czas

 

 91. Oczekuje na zmartwychwstanie

 

 92. Przyjmij mnie Panie

 

 93. „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” Ewangelia wg. Św. Jana

 

 94. Czeka tu na zmartwychwstanie.

 

 95. O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11).

 

 96. W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

 

 97. Jezu, pod krzyż Twój złożyliśmy skarb swój.

 

 98. Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

 

 99. Panie, prowadź mnie w światłości.

 

100. Wstanę i pójdę do mego Ojca (Łk 15,1 8 ).

 

101. Łaska Twa Boże cenniejsza nad życie.

 

102. Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

 

103. Przechodniu miły, westchnij do Boga, bo Ciebie czeka ta sama droga.

 

104. „Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.” Psalm 28:7

 

105. Przechodniu, westchnij do Boga.

 

106. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie

 

107. Żyłam bo chciałeś, umarłam bo kazałeś. Zbaw Jezu, bo możesz.

 

108. Magnificat anima mea Dominum.

 

109. Jeśliśmy z Chrystusem umarli, wierzymy że równie z Chrystusem żyć będziemy.

 

110. Choć się rozpadło me ciało, siłą mej duszy i skarbem moim jest Bóg na wieki.

 

111. Śpij spokojnie drogi aniele, zobaczymy się w niebie.

 

112. Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

 

113. Bardziej niż my ukochał Bóg jedyną naszą córeczkę i zabrał ją do Siebie w czwartej wiośnie życia.

 

 114. Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

 

 115. W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

 

 116. Łaska Twa, o Boże, cenniejsza niż życie.

 

 117. O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11).

 

 118. W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.

 

 

 WIERSZE RELIGIJNE I ŚWIECKIE

 

 119. Za dobroć serca

 i poświęcony trud,

 niech was w nagrodę

 przyjmie Bóg.

 

 120. Bolesne było

 nasze rozstanie,

 lecz taka wola Twoja

 była Panie.

 

 121. Bóg cię powołał

 do Królestwa nieba,

 z Jego wolą

 pogodzić nam się trzeba.

 

 122. Haneczko droga,

 uproś u Boga,

 abyśmy Ciebie

 ujrzeli w niebie.

 

 123. Pokój Ci wieczny w cichej krainie,

 gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

 gdzie słyszysz Boga głos serdeczny

 "Pokój Ci wieczny".

 

 124. Tato … pierwszy wrzesień … bez Ciebie …

 A ja chcę … piórnik życia z wyposażeniem…

 Kredkę wielokolorową …aby mieć tęczowe nastroje,

 Ołówek by naszkicować swoją przyszłość,

 Linijkę by prosto do celu,

 Gumkę by wymazać to co niepotrzebne,

 Nożyczki by odciąć … to co nieważne ….

 Dużo pisaków by malować marzenia……..

 Długopis by pisać … pisać Tatusiu jak mi Ciebie brakuje…

 

 125. Słonko i radość całego domu. Kwiateczku nasz kochany.

 Do nóg Boskich cię składamy.

 By modlitwa twoja miła, żale nasze ukoiła.

 Nie wrócisz do nas, my pójdziemy do ciebie,

 byśmy na wieki złączyli się w niebie.

 

 126. Kto Lubił

 to wspomni

 kto kochał

 nie zapomni.

 

 127. Ja umieram- ja nie płaczę,

 I Wy chciejcie ulżyć sobie.

 Prędzej, później legniemy w grobie,

 nie wrócą na świat rozpacze...

 

 128. Stoję nad Tobą w głębokiej zadumie

 i wyobraźnią juz Cię nie ogarnę,

 Ty jesteś tam gdzie jest święty spokój,

 a ja się zmagam z tym

 życiem marnym

 

 129. Jakże Cię poznam wśród tylu popiołów,

 wyzutą z ciała?

 Sam będąc garścią prochu

 po zwęglonej pamięci,

 która nadal się żarzy: w zdrowiu i chorobie,

 dopóki śmierć nas nie połączy…

 Jakże Cię poznam wśród tych wszystkich cieni

 w dolinie umarłych?

 - Poznasz mnie po utracie tchu,

 poznasz mnie po spiekocie warg,

 po urwanym śmiechu, łomocie obcasów, galopie serca.

 

 130. Szedł przez życie

 Pełen poświęcenia i ofiary

 Niosąc swój krzyż

 Z uśmiechem na twarzy

 Niech takim pozostanie

 W sercach naszych

 

 131. Gdy odejdę nie myśl o mnie z żalem, nie rozpaczaj...

 Los człowieka, lot ćmy nad świecą.

 Myśl żem wyszedł z domu na dłużej,

 myśl cokolwiek lub myśl byle co,

 uśmiechnięta w słoneczny poranek

 wstaw gałązkę dzikiej róży w dzbanek na stoliku-

 tak myśl o mnie.

 

 132. Żal ze się za mało kochało,

 ze się myślało o sobie...

 Choćby się łzy wypłakało

 to teraz wszystko za mało...

 Odszedłeś cicho i bez pożegnania,

 jak ten co nie chce swym odejściem smucić,

 jak ten co wierzy w chwili rozstania,

 że niebawem ... wróci.”

 

 133. Zamknęły się ukochane oczy,

 spoczęły spracowane ręce,

 przestało bić kochane serce.

 

 134. Uśmiech i dobroć

 Dzisiaj gdy mi tak smutno

 Samotnie i ciemno

 Uśmiechnij się nade mną

 

 135. „śmierć jest pomocą i uspokojeniem

 Dla wielkich bólów jedynym schronieniem”

 

 136. Przestało bić najlepsze z serc

 Tak kochające życie i ludzi

 Żadna cię krzywda nie dotknie już

 I żadna łza cię nie obudzi

 

 137. „ptaku mojego serca z połamanymi skrzydłami

 … nakarmię cię ziarnem miłości … śmierci … i uśniesz…”

 

 138. Pokój Ci wieczny w cichej krainie,

 gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

 gdzie słyszysz Boga głos serdeczny

 "Pokój Ci wieczny".

 

 139. Kwiateczkiem byłaś,

 kwiateczki lubiłaś.

 Kwiateczek zerwany,

 przez Boga zabrany.

 

 140. Śpisz cicho, matuś kochana,

 Bez smutków i bez cierpienia…

 Nie płaczmy!… to wola pana

 Wszystko na świecie zmienia

 

 141. Żal mój bezmierny cichą łzą się sączy

 Umilknie wówczas gdy nas bóg znów złączy

 

 142. Ukochana przez wszystkich przeszła,

 Czyniąc tylko dobrze, a nieskończona

 Dobroć szła za nią wszędzie… jak anioł stróż

 

 143. Co mieliśmy najdroższego w tej mogile się mieści

 Aniołem byłaś dla nas na ziemi

 Bóg ci płaci wieczną chwałą w niebie

 Śmierć wszystko nam zabrała nie wzięła boleści

 Którym tak ciężko bez ciebie pozostał wieczny ból i łzy

 

 144. Twojej promiennej kryształowej duszy

 Niechaj pan bóg raczy dać światłość

 Wiekuistą a twemu niestrudzonemu

 Umysłowi wieczny odpoczynek

 

 145. Świat ten cmentarzem z łez, ze krwi i błota!

 Świat ten jak wieczna każdemu golgota!

 Darmo się duch miota

 Kiedy go ból zrani!

 Na burze żywota

 Nie ma tu przystani

 

 146. Żeś serce miała kochające czyste –

 Przyjmie cię Chryste

 

 147. W groźnej ciszy, wśród samotnych drzew

 Wierzę w jasność i żywioł płomieni

 

 148. Nad mą mogiłą zapłaczą wierzbiny

 A łez ich szczerych nie osuszą zorze…

 Duch mój popłynie hen, w lepsze krainy…

 Cichy, spokojny i szczęśliwy może.

 wam tutaj pieśni wiązankę zostawię

 co wyśpiewały duszy mej tęsknotę

 więc je przyjmijcie tak jak skarby złote –

 krzyż na świeżej postawcie murawie.

 I proszę dalej: niech wzrosną wierzbiny

 Niech one płaczą jak te pieśni moje

 I niby piersi spłakanej dziewczyny

 Grób mój obejmą ich warkoczy zwoje.

 i chciałbym jeszcze by na moim grobie

 ptaki siadały i śpiewały sobie,

 im też zawdzięczam wiele pięknych wzruszeń

 one zabrały cząstkę mojej duszy

 

 150. Słoneczko nasze śpij tu w spokoju

 Bóg zrządził nagłej rozłąki czas

 Przyjdzie dzień taki, po życia znoju

 Że Bóg znów razem połączy nas

 

 151. Choć często świeci słońce na błękitnym niebie

 Zgasł nagle mego życia jasny promień słońca.

 Pośród nas już, mateczko droga, nie ma ciebie…

 Pozostał smutek, rozpacz, tęsknota bez końca

 

 152. Przyszliśmy przed oblicze twoje boże

 Z nadzieją przebaczenia i zbawienia

 

 153. Za wcześnie odeszłaś od nas

 Z Tobą marzenia, sny

 Dla Ciebie miłość i kwiaty,

 Dla nas Tęsknota i łzy.

 

 154. Gdzie dzisiaj Ty

 tam będę ja,

 u Ciebie mgły,

 i u nas mgła,

 za Tobą kres, przed nami dal,

 Jak Ciebie żal, jak bardzo żal.

 

 155. Śmialiśmy się dopóki nie przyszło nam płakać,

 Kochaliśmy aż do naszego ostatniego pożegnania,

 Byliśmy najlepsi, myślę, że już nigdy nie będziemy

 Tylko ja i Ty nawet przez moment.

 

 156. Wiem juz teraz, co łza znaczy,

 Wiem co boleść, co cierpienie.

 Wiem co prawda, co marzenie,

 Wiem co życie dla tułacza.

 

 157. Nieraz przyjemnie śniłem,

 By spocząć w cieniu twoim,

 O brzozo, o której nuciłem,

 Bądź kiedyś pomnikiem moim.

 

 158. Wiara, o Panie! W świętą miłość Twoją,

 Koi żal straszny tą błoga Nadzieją,

 Że rozłączonych, na czas krótki może,

 Połączysz u siebie, Wiekuisty Boże.

 

 159. Zabrałeś nam o Boże Dziecinę kochaną

 I żyć każesz z krwawą w sercu raną,

 Daj siły krzyż dźwigać błagamy Ciebie

 Daj wiarę, że kiedyś połączysz nas w Niebie.

 

 160. Tak krótko żyłem,

 a tak żyć chciałem.

 Bóg tak chciał,

 odejść musiałem.

 

 161. Rodzina opłakuje rzewnymi łzy,

 Westchnij przechodniu z nami i Ty.

 

 162. Byłeś jak kwiat błyszczący życia rosą,

 Byłeś jak płomień złoty, gorejący,

 Kwiat ścięła śmierć błyszczącą kosą,

 Zgasił płomień wicher zły, huczący.

 

 163. Zniknąłeś mi z oczu

 na wieczne sny,

 Zostawiłeś mi smutek

 i gorzkie łzy.

 

 164. Non omnis moriar.

 Nie wszystek umarłeś,

 Choć serce bić przestało.

 Tyle z Ciebie zostało,

 Ile dobra zasiałeś.

 Odszedłeś już do Pana,

 Na cześć Jego wielkiej chwały,

 A nam w sercu pozostały

 O boleść i smutek i rana.

 

 

 JEDNO -, DWUZDANIOWE ŚWIECKIE

 

 165. „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.” Ks. Twardowski

 

 166. „Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.” Czesław Miłosz

 

 167. "Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem,

 ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem." Gabriel Garcia Marquez

 

 168. Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.

 

 169. Pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali.

 

 170. Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.

 

 171. Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz .

 

 172. Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

 

 173. Tu spoczywają Ci, którzy byli dla nas najdrożsi.

 

 174. Co mnie spotkało, Ciebie nie minie. Ja jestem w domu, a Ty w gościnie.

 

 175. Odeszliście nam z oczu, ale nigdy z serc.

 

 176. To tutaj mogiła całe nasze szczęście przykryła.

 

 177. Odpocznę i wstanę.

 

 178. Pozostał miłości cień.

 

 179. Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

 

 180. Zaszło słońce jej, choć był dzień jeszcze.

 

 181. Czas przemija, a miłość jest wieczna.

 

 182. Byłaś mi celem, wzorem wierności i osłodą życia, czystością serca.

 

 183. Nie płacz nad moim grobem. Mnie tam nie ma. Ja nie umarłem.

 

 184. W krainie ducha nie ma pożegnań.

 

 185. Odwiedził nas anioł, wypełnił miłością.

 

 186. Nie umarła dzieweczka, ale śpi.

 

 187. Zginęłaś nam z oczu, lecz z serca nigdy.

 

 188. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

 

 189. Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.

 

 190. Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

 

 191. Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie

 Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.

 

 192. Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.

 

 193. Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.

 

 194. Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

 

 195. Śmierć to samotność i wolność ostatnia

 

 196. Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć

 

 197. Nigdy nie zapomnimy Ciebie

 

 198. Pamięć jest droższa od słów

 

 199. Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.

 

 200. Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.

 

 201. Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.

 

 202. Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.

 

 203. Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.

 

 204. Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

 

 205. Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.

 

 206. Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.

 

 207. Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają.

 

 208. Pamięć pozostała

 

 209.... pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali...

 

 210. Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

 

 211. Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was na ziemi

 

 212. Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.

 

 213. Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze

 

 214. Można odejść na zawsze by stale być blisko

 

 215. Miłość nie kończy się u bram śmierci żyjecie

 

 216. Kochani w naszych sercach i pamięci

 

 217. Dłoniom daleko, sercu zawsze blisko